Privacyverklaring – Bright Workwear

Privacy Statement Bright Workwear
Bright Workwear respecteert de privacy van bezoekers, klanten en niet-klanten van Bright Workwear, bezoekers van onze website en gebruikers van ons Kleding Management Systeem (KMS). Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan een of meerdere van deze kanalen of op andere manieren worden verstrekt aan Bright Workwear, kunnen worden verzameld en opgeslagen. Bij de verwerking van uw gegevens nemen wij de wettelijke bepalingen over gegevensverwerking, zoals deze zijn beschreven in de Algemene verordening gegevensverwerking, in acht. Verwerking van uw persoonsgegevens vindt louter plaats als dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

 

Bright Workwear en de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG)
Bright Workwearneemt de wet- en regelgeving zoals beschreven in de nieuwe AVG in acht. Dit heeft tot gevolg dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.
 • Vragen om uw toestemming als wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze rechten respecteren.
 • Uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verstrekt.

 

Het doel van onze privacyverklaring
Bescherming van persoonsgegevens staat bij Bright Workwear hoog in het vaandel. Middels deze privacyverklaring bieden wij u heldere, transparante informatie over hoe wij uw persoonsgegevens in behandeling nemen. Bright Workwear kan uw persoonsgegevens verwerken in de volgende gevallen:

 • U plaatst als klant een bestelling bij Bright Workwear
 • U maakt gebruik van ons Kleding Management Systeem
 • U bent een medewerker van een klant van Bright Workwear
 • U bent een leverancier van Bright Workwear
 • U heeft kenbaar gemaakt informatie over Bright Workwear te willen ontvangen

Persoonsgegevens die u invult tijdens het bestel-/betalingsproces gebruiken wij om uw bestelling te verwerken en versturen. Uw persoonsgegevens gebruiken wij binnen onze organisatie en zullen nooit worden gedeeld met derden, mits noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verstrekt.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Bright Workwear en met welk doel?
Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door Bright Workwear verwerkt voor:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst of wettelijke verplichting
 • Het inkoop- en verkoopproces
 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie met klanten en/of leveranciers

Bedrijf/rechtspersoon
Wij gebruiken dit gegeven voor administratieve doeleinden en om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn.

Postcode/woonplaats/adres en huisnummer
Adresgegevens gebruiken wij om bestellingen op te kunnen sturen en voor administratieve doeleinden.

Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer om contact op te nemen over bestellingen en om u te kunnen informeren over het inkoop- en/of verkoopproces.

Voornaam/achternaam contactpersoon
Deze gegevens worden gebruikt voor het inkoop- en/of verkoopproces, administratieve doeleinden en om te communiceren met klanten/leveranciers.

E-mailadres
E-mailadressen worden met name gebruikt om te kunnen communiceren met klanten en leveranciers. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld orderbevestigingen en nieuwsbrieven worden verzonden. U geeft Bright Workwear toestemming (opt-in) om deze mails naar u te versturen, door u bijvoorbeeld aan te melden voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief geeft Bright Workwear alle geadresseerden de mogelijkheid om zich uit te schrijven (opt-out).

Betaalmethode
Wij maken gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Voor de betalingsmethode geldt dat uw betalingsgegevens in onze administratie worden opgeslagen om uw betaling aan de order te kunnen koppelen. Indien u een internetbestelling via Ideal/creditcard betaalt, sturen wij uw creditcardgegevens vanuit onze beveiligde omgeving rechtstreeks naar Multisafepay. Wij krijgen uw creditcardgegevens niet te zien.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Bright Workwear bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Door de belastingdienst is opgelegd dat Bright Workwear wettelijk verplicht is administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens gedurende zeven jaren te bewaren.
 • Als u ons toestemming gegeven heeft om e-mails te versturen, gebruiken wij een deel van uw persoonsgegevens (e-mailadres, voor- en achternaam) voor marketingdoeleinden totdat u zich heeft afgemeld. Onder elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt, vind u een mogelijkheid tot uitschrijven.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
In sommige gevallen worden uw gegevens beheerd door derden omdat deze organisaties beschikken over specialistische kennis of middelen. Deze organisaties zijn verwerkers waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. In deze overeenkomst staat beschreven dat ook zij de verplichtingen zoals beschreven in de AVG in acht nemen. Ook staan hierin afspraken tussen Bright Workwear en de verwerker opgenomen.

  

Het opslaan en beveiligen van uw persoonsgegevens
Binnen Bright Workwear worden verschillende maatregelen genomen om bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen:

 • Uw gegevens worden enkel bewaard in de systemen en software waarmee wij een verwerkers overeenkomst hebben afgesloten.
 • Bright Workwear werkt met een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op systemen en databases.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.
 • Onze website is SSL gecertificeerd (te herkennen aan het groene slotje voor de URL), hiermee maken wij kenbaar dat vertrouwelijke informatie versleuteld is zodat deze niet onderschept kan worden.

 

Verwerking van persoonsgegevens binnen de EER
Bright Workwear verwerkt persoonsgegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte. Een uitzondering hierop betreffen onze social media pagina’s. Deze gegevens worden buiten de Europese Unie opgeslagen. De betreffende partijen houden zich aan de Europese privacyregelgeving en zijn EU-VS Shield gecertificeerd.

 

Op welke privacy rechten kunt u beroep doen?

 • U heeft te allen tijde recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • U kunt kosteloos inzage krijgen in uw persoonsgegevens en een kopie daarvan ontvangen.
 • U heeft het recht om toestemming te kunnen beperken en weer in te kunnen trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het aanpassen voorkeuren omtrent het ontvangen van e-mails.
 • U heeft het recht op ‘dataportabiliteit’. U kunt hiermee gemakkelijk uw persoonsgegevens opvragen, ontvangen en doorgeven aan een andere organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens sturen naar melody@brightworkwear.nl. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie op uw verzoek.

Bright Workwear wijst u op het feit dat op het moment dat u zich beroept op uw rechten, het in sommige gevallen noodzakelijk is dat wij aanvullende informatie opvragen om uw identiteit vast te stellen.

 

Vragen, opmerkingen of klachten?
Heeft u naar aanleiding van uw persoonsgegevens vragen, opmerkingen of klachten? Neem dan contact met Bright Workwear door een mail te sturen naar melody@brightworkwearr.nl.

Gegevens Bright Workwear:
Madame Curiestraat 12
2171 TW Sassenheim
0252-223220
info@brightworkwear.nl
KVK nummer: 64908356