Disclaimer – Bright Workwear

Beperkte aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie, na verloop van tijd, verouderd is of niet meer correct is.

De materialen die door Bright Workwear worden aangeboden, zowel in digitale als fysieke vorm, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid op juistheid. De materialen kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling van Bright Workwear.

Specifiek voor de prijzen en andere informatie over producten, welke met name zijn opgenomen in onze brochures, geldt een voorbehoud van kennelijke typfouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bright Workwear.

 

Auteursrechten
Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bright Workwear. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bright Workwear, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.